Иновации


Концепция-X

Целта на Develon е да въведе иновации в производството на строителни машини и да създаде устойчива стойност за клиентите чрез цифрова трансформация на бизнеса, а не просто чрез въвеждане на цифрови технологии. Concept-X успешно ще стимулира вашия бизнес чрез повишаване на производителността, намаляване на разходите и рисковете на строителната площадка.


Дигитална платформа 'DEVELON Digital Platform'

'DEVELON Digital Platform' е мобилно приложение, което предлага цялостно управление на строителната техника Develon. Всичко, свързано с управлението на вашата машина, може да бъде направено на едно място.


Управление на машинния парк DEVELON

Технологиите на Develon увеличават ефективността на вашето оборудване и работни места, като ги правят по-икономични и удобни. Управлението на машинния парк на Develon осигурява подходяща информация, свързва вашите операции, превръща се в съветник за вашите нужди. Свържете успешния си бизнес с DEVELON Fleet Management.Концепция-X2


Концепцията-X2 на DEVELON революционизира строителната индустрия чрез силата на технологията, съчетана с човешката иновация. Воден от подход, ориентиран към клиента, проектът се фокусира върху осигуряването на конкретни ползи за нашите клиенти.


XiteCloud


XiteCloud е цялостна платформа за интелигентно строителство и първата стъпка за реализиране на проекта 'Концепция-X'. С решенията на XiteCloud клиентът може да управлява множество задачи като проучвания, анализ на терена, закупуване на машини, експлоатация на оборудване и управление на строителството на една платформа, като по този начин намалява разходите за строителство и спестява време, като същевременно повишава точността на работата, което от своя страна повишава производителността.


Прозрачната система за кофи


Прозрачната кофа на DEVELON е напълно интегрирана система, която позволява на оператора на колесен товарач да вижда мъртвите зони на кофата на машината чрез монитора в кабината.