КОНЦЕПЦИЯ-X

Develon не просто възприема цифрови технологии, а се стреми да направи революция в производството на строителни машини и да създаде устойчива стойност за клиентите чрез цифрова трансформация на бизнеса. За тази цел Develon изпълнява проекта 'Концепция-X', който е начело на реализацията на бъдещата строителна площадка чрез сближаване и интегриране на технологии, свързани с ИКТ (информационни и комуникационни технологии) и AI (изкуствен интелект).

Develon не просто възприема цифрови технологии, а се стреми към Концепция-X е решение, базирано на технологии, оптимизирани за бъдещите строителни обекти, като например автоматизирани задачи за проучване на строителната площадка с помощта на дронове, безпилотна автоматизация на оборудването и дистанционно управление, базирано на 5G комуникация. Концепция-X ще задоволи нуждите на клиентите и ще създаде нова добавена стойност чрез повишаване на производителността и намаляване на разходите и рисковете въз основа на точна и бърза работа на строителната площадка.


X-Center


Като сърцевина на концепцията X, X-Center е система за управление, която позволява на потребителя да преглежда с един поглед оборудването на строителната площадка и работната площадка. Теренът на строителната площадка се изследва чрез сканиране с помощта на дронове, а получените от изследването данни за терена се създават в 3D форма, за да се използват при изготвянето на работните планове. Данните, събрани от различни обекти, се анализират, за да се инструктира безпилотно оборудване и да се управлява оборудването по интегриран начин. Освен това Fleet Manager на X-Center дава възможност на потребителя да наблюдава и диагностицира от разстояние данни за машините за ефективно управление и поддръжка на работата, като например състояние на земните дейности, планиране на маршрута на движение и работната зона, местоположение и работно състояние на оборудването, състояние на основните части и откриване на анормални сигнали.


Автономно решение

Оборудването с безпилотно, автоматизирано решение може да извършва работа точно и бързо, като получава анализираните данни от X-Center. Работното движение на безпилотно оборудване се създава най-ефективно, като се използват действителните данни от опитни оператори, за да се реализира максимална производителност.nnБезпилотният багер, внедрен от Develon, разполага със система за разпознаване, оценка и контрол. Безпилотният багер разпознава заобикалящата го среда с помощта на различни сензори, инсталирани на багера, и оценява и изпълнява автономно локални планове за работна последователност, траектория на работа и маршрути на движение. Освен това безпилотният багер изпълнява работата безопасно и точно въз основа на системата за управление, която предотвратява сблъсък и преобръщане. По принцип безпилотният колесен товарач има същата система като безпилотният багер. Обърнете внимание обаче, че при определянето на оптималния маршрут и осигуряването на безопасността на движението се отразяват повече технически усилия, тъй като колесният товарач работи по-често от багера. Освен това безпилотният колесен товарач установява и изпълнява оптимални работни планове автономно чрез дистанционно управление на оборудването и предаване на информация за състоянието на работа на оборудването и натоварването.


Прогнозиране и управление на състоянието (PHM)

Неочакваната повреда на оборудването означава значителни финансови загуби и рискове в бъдещите строителни обекти, където управлението на машинния парк (интегрирано управление на много групи оборудване) ще стане обичайно. PHM е технологията, която позволява на нашето бъдещо оборудване да диагностицира собственото си състояние и да предупреждава потребителите за възможни повреди предварително, така че работата да може да се извършва без прекъсвания във всяка работна среда. Внедреното чрез PHM безпилотно оборудване може да следи цялостно собственото си състояние, като открива и анализира натоварването на основните части и функции чрез функцията за самодиагностика и мониторинг, извършван в реално време. PHM управлява рисковите фактори предварително, като прогнозира оставащия живот чрез проверка на историята на промените в състоянието на всяка част, както и на цялостното състояние в момента.


'Concept-X': иновативно решение за бъдещата строителна площадка

Develon ще допринесе за удобството на клиентите с отличителна конкурентоспособност чрез изпреварващо въвеждане на бизнес модела на строителната площадка с максимална ефективност и производителност чрез поръчки за работа, базирани на точни проучвания и данни, безпилотно оборудване, което разпознава, планира и работи автономно, и управление на състоянието на оборудването, базирано на прогнозиране, като се започне с 'Concept-X' - решение, оптимизирано за бъдещата строителна площадка.