Надеждност WE

• Вертикално монтирана трансмисия
Трансмисията е монтирана вертикално за да осигури по-голям просвет на ходовата част. Това подсигурява двигателя и маркучите от повреда при движение по неравни терени.
• Топлинен предпазен панел на турбото
Предпазителя е монтиран над турбо чарджъра за предпазване на оператора от случайно докосване на нагорещената повърхност при оглед на двигателния отсег.