Нов комплект оборудване, свързан с рециклирането на отпадъци