Поддръжка WE

Бързите и лесни сервизни проверки увеличават експлотационния срок на багера.
Компютърен мониторинг на машината
Чрез свързването на e-EPOS контролера с компютър, данните като налягане на помпата и обороти на двигателя могат да бъдат показани графично. Също така различни статуси на машината могат да бъдат запазени в паметта и разпечатани.
Воден сепаратор
Прозрачния стъклен сепаратор е монтиран на леснодостъпно място позволявайки лесна поддръжка на горивната система.
Голям горивен резервоар
Горивния резервоар удължава интервалите на презареждане.
Нивомер на горивото
Нивомера е инсталиран отстрани на горивния резервоар
Клапан за източване на двигателното масло
Клапана с бързосменници позволява бърза и чиста смяна на маслото.