Технология за импулсно уплътняване от Doosan и Мегатрон.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИМПУЛСНО УПЛЪТНЯВАНЕ ОТ DOOSAN И МЕГАТРОН

Изпитана технология

Импулсното (динамичното) уплътняване използва енергията от падаща тежест за обработване на почви и насипи. Най-често тази технология се използва за повишаване на товароносимостта на терена, намаляване на слягането и възможността за образуване на подземни кухини. Използваната падаща тежест, обикновено от стомана, се вдига във височина от кран или на специална мачта, монтирана към багер, и се пуска многократно по повърхността на терена. Вибрациите, предавани под повърхността, подобряват плътността на почвата в дълбочина. Местата, където се пуска тежестта, обикновено се планират във формата на мрежа, като разстоянията между тях зависят от подземните условия, натоварването от основите на строежа и тяхната геометрия. При всеки удар на тежестта върху терена се получава в дълбочина конус, който става с все по-голяма плътност. Размерите и ъгъла на конуса зависят от плътността на почвата и изхождайки от това се прави съответстваща мрежа от места, където ще се пуска тежестта, с цел припокриване на конусите.

При използването на технологията за обработка на зърнести почви и насипи се подобряват параметри като плътност, ъгъл на триене на частиците и коравина. При плитка карстова геология динамичното уплътняване се прилага за запълване на кухините преди строителство. Използва се също за уплътняване на строителни отпадъци, насипи и сметища. Така често може да се избегне разкопаването и извозването на смесени отпадъци.

Голямото предимство на тази технология е, че се използва наличната почва, насип или отпадъци от разрушаване в мястото на строителния обект, като не се налага тяхното изкопаване и извозване, съответно доставянето, разстилането и валирането на фракции инертни материали.

Импулсните уплътнители RIC

Базирайки се на тази технология, компанията BSP International Foundations произвежда гама от импулсни уплътнители RIC (Rapid Impact Compactor). Те се отличават с възможността за бързо уплътняване на горните слоеве на почвата от 2 м до 8 м при сравнително ниски разходи. Базовата машина е верижен багер, който осигурява по-голяма мобилност и достъп до всякакви строителни обекти. На мястото на стрелата и рамото му се монтира мачтата с тежестта. Динамичната енергия се предава от тежестта, която пада от регулируема височина върху патентовано трамбоващо устройство с форма, наподобяваща камбана. Енергията се прехвърля към почвата безопасно и ефективно, тъй като трамбоващото устройство остава в контакт със земята. Няма опасност от хвърчащи отломки.

Параметрите за уплътняването – енергия, брой на ударите и проникване в почвата се управляват автоматично от кабината на багера чрез инсталиране на допълнителна електронна система с екран. Тази система дава информация за ефекта от уплътняването в дълбочина, като резултатите могат също да се принтират за целите на строителния надзор.

Импулсните уплътнители RIC работят с 40-60 удара в минута, като използват тежест от 5, 7 или 9 т (производителят предлага и по-тежки за специфични приложения). Издигането на тежестта става хидравлично. Височината, от която се спуска тя, може да се регулира от електронната система в диапазон от 1,2 м. Стандартно диаметърът на стоманеното трамбоващо устройство е 1,5 м. Нивото на шум на разстояние 6 м е от порядъка на 88 дБ. Вибрациите варират според вида на уплътнявания материал и се увеличават с повишаване на степента на уплътняване. Резултатите на компанията показват, че ако не се правят специфични тествания на обекта, безопасното разстояние за работа от близки сгради и съоръжения е от порядъка на 6 м.

Конкретно доставеният импулсен уплътнител е модел RIC 9000 и в работно положение е висок 8 м, а масата на подвижната тежест е 9 т. Максималната енергия на удара е 106 кНм, като скоростта на работа е 35-45 удара в мин. С този модел теренът се уплътнява на дълбочина 4-6 м.