УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИННИЯ ПАРК DEVELON


Технологиите на DEVELON увеличават ефективността на оборудването и работните места, като ги правят по-икономични и удобни. Управлението на машинния парк на DEVELON осигурява подходяща информация, свързва вашите операции, превръща се в съветник за вашите нужди.nnСвържете успешния си бизнес с DEVELON Fleet Management.


Услуги
Управление на работната площадка


Наблюдение на информацията за местоположението на оборудването.
Управление на ефективността на работата


Проверка на работните часове на оборудването и реалните работни часове.
Предоставяне на информация за текущото състояние на горивото и натрупания пробег.
Превантивна поддръжка


Сигнал за подмяна на консумативи като филтри и масла.
Проактивно обслужване


Усъвършенстван автоматичен мониторинг на измервателния уред.
Алармиране за симптоми на неизправност на оборудването.Награда за иновации в областта на IOT


DEVELON Fleet Management е избрана за 'Иновативно решение на годината' от BuiltWorlds, северноамериканска професионална общност, посветена на популяризирането на инфраструктурни и строителни технологии.

Освен това клиентите могат да получат продукт за услугата 'Интелигентна поддръжка', осигуряващ превантивна услуга за поддръжка въз основа на разнообразните данни за оборудването и експлоатацията, събрани чрез DEVELON Fleet Mgmt.