Doosan Infracore на Bauma 2019 в Мюнхен

Багерите

Doosan също се включи в надпреварата при системите за автоматизация на земекопните машини и елиминиране, доколкото е възможно, на човешкия фактор, предвид все по-големите затруднения на европейските строителни фирми при намирането и задържането на работа на квалифицирани оператори. Южнокорейският производител представи по време на Bauma 2019 готови за вграждане нови решения от Leica, Trimble и Xsite, предназначени за гамата на Doosan от верижни и колесни багери в класа от работни маси 14-30 т. Тези системи подпомагат и насочват операторите, като им предлагат изображение на проектните повърхности и профили на екрана в кабината на багера. Така копаенето става много по-прецизно и производително, без необходимост от доработки.

В същата посока бе и демонстрираното по време на Bauma 2019 TeleOperation – дистанционно копаене с багер. Желаещият да се пробва, сядаше на операторското място на щанда на Doosаn в Мюнхен и чрез връзка с 5G управляваше стандартен верижен багер DX380LC-5, работещ на разстояние 8500 км в Южна Корея.

Разбира се, на щанда на Doosan имаше и нови модели багери. Тук дебютира верижен 30-тонен DX300LC-7, от най-новата серия 7, оборудван с дизелов двигател по най-новите и стриктни емисионни стандарти на ЕС по Етап V. От компанията заявиха, че новата машина предлага несравнима комбинация от висока производителност, работни характеристики, горивна ефективност, надеждност и издръжливост в 30-тонния клас.

Премиера имаше и най-новият 80-тонен верижен багер DX800LC-5B – едно много добро решение за работа в кариери и мини. Вложената технология ЕcoPower използва хидравлична помпа, която се управлява по налягане по електрически път в рамките на хидравлична система със затворен център. Целта на корейските инженери е да се постигне както по-висока производителност, така и по-добра горивна ефективност. ЕcoPower разчита на датчици, които идентифицират необходимото количество хидравлична течност за изпълнение на дадената задача и прецизно го отмерват, вместо постоянно да се подава еднакъв дебит в системата.

 Челните товарачи

В сектора на челните товарачи имаше три нови дебюта. На първо място трябва да отбележим 17-тонния DL280-5, предлагащ специфична конструкция за претоварване и рециклиране на отпадъци, както и други индустриални приложения. По-големият нов член на семейството, 36-тонния DL580-5, става новият флагман в гамата челни товарачи на корейския производител. Той донякъде прилича на познатия модел DL550-5, но се отличава с още по-здрави структурни компоненти и модерна двойнокръгова система за охлаждане на мостовете.

Заслужава си да обърнем по-специално внимание на третия нов модел – 23-тонния DL420CVT-5. Той е оборудван с вариаторна трансмисия (Continuously Variable Transmission – CVT), която съчетава в едно предимствата на хидродинамичното и хидростатичното задвижване. Машината преминава напълно автоматично от хидростатиката при ниска скорост на придвижване към хидротрансформатора при необходимост от работа с по-висока скорост. По този начин се постига по-голяма производителност и с до 15% по-нисък разход на гориво, заявяват от Doosan.

 Дъмперите

Bauma 2019 бе много удобен случай за корейците да представят и новите си дъмпери DA30 и DA45 с полезен товар съответно 28 т и 41 т. Машините се отличават с редица новости, като на първо място трябва да отбележим новите дизелови двигател от Scania, отговарящи на суперстриктните емисионни норми на ЕС по Етап V.

Данаил НИКОЛОВ

Мюнхен-София