XiteCloud


Интелигентна платформа за строителство - всичко в едно
XiteCloud е цялостна платформа за интелигентно строителство и първата стъпка за реализиране на проекта Concept-X. С решенията на XiteCloud клиентът може да управлява множество задачи като проучвания, анализ на терена, закупуване на машини, експлоатация на оборудване и управление на строителството на една платформа, като по този начин намалява разходите за строителство и спестява време, като същевременно повишава точността на работата, което от своя страна повишава производителността. XiteCloud също така позволява на клиентите да управляват множество проекти на една платформа, като натрупват и управляват данни, които могат да бъдат използвани за бъдещо вземане на решения/бизнес.


Xite Cloud

С XiteCloud клиентите могат да дигитализират своята строителна площадка с иновативни решения за управление, работа на терен и безопасност. Гамата от нови решения, които са част от системата XiteCloud, обхваща много аспекти на управлението на строителството:

XiteFleet

Осигурява наблюдение на машинния парк в реално време с проследяване на местоположението и наблюдение на работата.

XiteAuto

Предлага на пазара настоящите и бъдещите технологии, които DEVELON разработва - от 3D насочване на машини до автоматизация.

XiteAnalyst

XiteAnalyst е решение за анализ/управление на земни дейности, базирано на цифров аналог.

XiteSafety

Предлага управление на безопасността, включително предотвратяване на инциденти с работниците и строителната техника.