Поддръжка WL

Оператора получава информация в реално време за състоянието на трансмисията с марка ZF, посредством LSD дисплей инсталиран в кабината, също така диспелят ви информира за грешки (ако има такива)възникнали по време на работа. Когато машината се обслужва от квалифициран техник, трансмисията позволява да се калибрира, тоест да се компенсира износването на съдинителите посредством специализиран електонен сервизен инструмент. В допълнение ZF трансмисята притежава въжможноста да се извърши цялостна диагностика на работата и до момента

• Диагностика на двигател и трансмисия

Двигателя и трансмисията имат функциалността върху тях да се извърши пълна диагностика чрез специализиран софтуер.

• Изведени дистанционни точки за източване на маслото на двигателя и охладителната течност

Лесно достъпни изводи за дрениране на охладителната течност и двигателното масло.

(Охлдителна течност –горе, двигателно масло долу)

• Централно табло за контрол на хидраличните налягания в основните системи
Контрол върху налягането в главната хидравлична система, управлние, спирачки, пилотно, LS и съединител на трансмисията от една централизирана точка.
• Вал на задвижването                                                             Препазна капачка върху изходящият вал предпазва уплътнението от прах, нараняване и преждевременно износване.

• Висококапацитетен охладител на трансмисионното масло


Големия капацитет на маслото на трансмисията осугурява устойчивост и стабилност в работата на трансмисията.

• Вентилатор на охлаждането с хидравлино задвижване и реверс
С електронен контрол върху вентилатора на охлаждането с променливи обороти, показателите за температурата на охладителната течност и хидравличната течност на трансмисията са ефективно оптимизирани и контролирани по време на работа. Контролираната скорост на вентилатора позволява намаляване на разхода на гориво, нивото на шум и замърсяване на радиатора. Реверса на вентилатора се управлява от контролното табло за бързо и ефективно почистване на радиатора.